Dạy con phép lịch sự, hòa nhã

Để dạy con cách cư xử tốt, bạn phải làm sao cho con thấy cha mẹ cũng tuân thủ theo những phép ứng xử ấy 1 cách thường xuyên, nhất quán. Việc làm gương cho con còn hiệu quả hơn nhiều so với lời ta nói. Con cái tiếp thu mọi hành vi của cha mẹ diễn ra trước mặt chúng, nhất là khi còn nhỏ, bắt chước nói năng và cư xử y hệt chúng ta.

Những bài học về  phép lịch sự, hòa nhã:

 • Học cách chào hỏi và nói lời tạm biệt: là bài học đầu tiên về kỹ năng giao tiếp của trẻ 

 • Quan tâm và thông cảm: Khuyến khích con quan tâm đến bạn khi bạn không vui, giúp đỡ các em bé hơn

 

 • nói “Cảm ơn”, “Xin lỗi”…
 • nói bằng giọng dễ nghe, không ỉ ôi, gào thét: dạy con ở trong nhà thì nói khẽ, đi ra ngoài thì nói to hơn
 • Cách hỏi khi muốn chơi cùng bạn hoặc muốn đến lượt mình chơi
 • cách tự giới thiệu
 • cách mở và đóng cửa
 • phải làm gì khi ho và hắt hơi
 • trả lời lịch sự khi có người gọi tên mình
 • học cách chờ đợi
 • không ngắt lời người khác khi họ đang nói
 • phép lịch sự khi ăn: con học cách kéo ghế và, đẩy ghế vào và cách ngồi xuống cho đúng
 • chuyển đồ cẩn thận: dạy con khi mang đồ vật gì đến cho bạn phải cầm bằng cả 2 tay, rồi đưa thế nào cho đúng

10,693 Comments

 1. Avatar
 2. Avatar
 3. Avatar
 4. Avatar
 5. Avatar
 6. Avatar
 7. Avatar
 8. Avatar
 9. Avatar
 10. Avatar
 11. Avatar
 12. Avatar
 13. Avatar
 14. Avatar
 15. Avatar
 16. Avatar
 17. Avatar
 18. Avatar
 19. Avatar
 20. Avatar
 21. Avatar
 22. Avatar
 23. Avatar
 24. Avatar
 25. Avatar
 26. Avatar
 27. Avatar
 28. Avatar
 29. Avatar
 30. Avatar
 31. Avatar
 32. Avatar
 33. Avatar
 34. Avatar
 35. Avatar
 36. Avatar
 37. Avatar
 38. Avatar
 39. Avatar
 40. Avatar
 41. Avatar
 42. Avatar
 43. Avatar
 44. Avatar
 45. Avatar
 46. Avatar
 47. Avatar
 48. Avatar
 49. Avatar
 50. Avatar
 51. Avatar
 52. Avatar
 53. Avatar
 54. Avatar
 55. Avatar
 56. Avatar
 57. Avatar
 58. Avatar
 59. Avatar
 60. Avatar
 61. Avatar
 62. Avatar
 63. Avatar
 64. Avatar
 65. Avatar
 66. Avatar
 67. Avatar
 68. Avatar
 69. Avatar
 70. Avatar
 71. Avatar
 72. Avatar
 73. Avatar
 74. Avatar
 75. Avatar
 76. Avatar
 77. Avatar
 78. Avatar
 79. Avatar
 80. Avatar
 81. Avatar
 82. Avatar
 83. Avatar
 84. Avatar
 85. Avatar
 86. Avatar
 87. Avatar
 88. Avatar
 89. Avatar
 90. Avatar
 91. Avatar
 92. Avatar
 93. Avatar
 94. Avatar
 95. Avatar
 96. Avatar
 97. Avatar
 98. Avatar
 99. Avatar
 100. Avatar
 101. Avatar
 102. Avatar
 103. Avatar
 104. Avatar
 105. Avatar
 106. Avatar
 107. Avatar
 108. Avatar
 109. Avatar
 110. Avatar
 111. Avatar
 112. Avatar
 113. Avatar
 114. Avatar
 115. Avatar
 116. Avatar
 117. Avatar
 118. Avatar
 119. Avatar
 120. Avatar
 121. Avatar
 122. Avatar
 123. Avatar
 124. Avatar
 125. Avatar
 126. Avatar
 127. Avatar
 128. Avatar
 129. Avatar
 130. Avatar
 131. Avatar
 132. Avatar
 133. Avatar
 134. Avatar
 135. Avatar
 136. Avatar
 137. Avatar
 138. Avatar
 139. Avatar
 140. Avatar
 141. Avatar
 142. Avatar
 143. Avatar
 144. Avatar
 145. Avatar
 146. Avatar
 147. Avatar
 148. Avatar
 149. Avatar
 150. Avatar
 151. Avatar
 152. Avatar
 153. Avatar
 154. Avatar
 155. Avatar
 156. Avatar
 157. Avatar
 158. Avatar
 159. Avatar
 160. Avatar
 161. Avatar
 162. Avatar
 163. Avatar
 164. Avatar
 165. Avatar
 166. Avatar
 167. Avatar
 168. Avatar
 169. Avatar
 170. Avatar
 171. Avatar
 172. Avatar
 173. Avatar
 174. Avatar
 175. Avatar
 176. Avatar
 177. Avatar
 178. Avatar
 179. Avatar
 180. Avatar
 181. Avatar
 182. Avatar
 183. Avatar
 184. Avatar
 185. Avatar
 186. Avatar
 187. Avatar
 188. Avatar
 189. Avatar
 190. Avatar
 191. Avatar
 192. Avatar
 193. Avatar
 194. Avatar
 195. Avatar
 196. Avatar
 197. Avatar
 198. Avatar
 199. Avatar
 200. Avatar
 201. Avatar
 202. Avatar
 203. Avatar
 204. Avatar