Category: Phương pháp giáo dục Montessori

Dạy con phép lịch sự, hòa nhã

Để dạy con cách cư xử tốt, bạn phải làm sao cho con thấy cha mẹ cũng tuân thủ theo những phép ứng xử ấy 1 cách thường xuyên, nhất quán. Việc làm gương cho con còn hiệu quả hơn nhiều so với lời ta nói. Con cái tiếp thu …

Học qua các hoạt động cảm giác

Giáo dục cảm giác cho trẻ là 1 việc quan trọng, giúp trẻ cảm thụ sâu sắc hơn thông qua các trải nghiệm qua: nhìn, nghe, chạm, nếm hoặc ngửi Trò chơi yên lặng (2 – 6 tuổi) Trong thế giới hiện đại, mọi người hầu như không còn biết …