Category: Tiếng Anh cho bé

#Tuần11: Học từ vựng về cơ thể người Body

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH TUẦN 11 HỌC TỪ VỰNG VỀ CƠ THỂ NGƯỜI BODY Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI https://www.youtube.com/watch?v=-6-Q1yTEx54 https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU https://www.youtube.com/watch?v=D3Vpnkwjblc https://www.youtube.com/user/SmartBooksMedia Câu hỏi tương tác với con: What is this? Đây là gì ? – …

#Tuần10: Học từ vựng về cảm xúc Feelings

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH TUẦN 10 HỌC TỪ VỰNG VỀ CẢM XÚC FEELINGS Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video https://www.youtube.com/watch?v=37w9JjUWN30 https://www.youtube.com/watch?v=BXWNhq-lPD8 https://www.youtube.com/watch?v=LNajQTnZviQ https://www.youtube.com/watch?v=OEi39haJwHk https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus https://www.youtube.com/watch?v=BXWNhq-lPD8&t=18s Câu hỏi tương tác với con: How do you feel? Bạn cảm thấy thế nào? I …

#Tuần9: Học từ vựng về quần áo Clothers

HỌC TỪ VỰNG VỀ QUẦN ÁO CLOTHERS Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU https://www.youtube.com/watch?v=MqsHPm-qsdE https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70 https://www.youtube.com/watch?v=Qe99C4cuSwo Câu hỏi tương tác với con: What is this? Đây là gì ? – This is …/ Đây là … Mẹ mua thêm …

#Tuần8: Học từ vựng về đồ vật Furnitures

HỌC TỪ VỰNG VỀ ĐỒ VẬT FURNITURES Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc https://www.youtube.com/watch?v=m20tFPSq8K8 https://www.youtube.com/watch?v=L3nigtEU7rE https://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4 https://www.youtube.com/watch?v=50bo4DgRnYw https://www.youtube.com/watch?v=VwKNgBfOYwA Câu hỏi tương tác với con: What is this? Đây là gì ? – This is …/ Đây là … Mẹ mua thêm …