#Tuần10: Học từ vựng về cảm xúc Feelings

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH TUẦN 10
HỌC TỪ VỰNG VỀ CẢM XÚC FEELINGS
Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video
Câu hỏi tương tác với con: How do you feel? Bạn cảm thấy thế nào? I feel …/ Tôi thấy
Mẹ mua thêm sách Từ điển hình ảnh về đố con
Buổi tối đọc sách cùng con: Razkid, Grapeseed, All board, Peter the cat, Brown Bear, Pippy and Elephant ( sách có video và file nghe học cùng nên mẹ ko cần phải dạy)
Lúc rảnh mẹ mở nhạc TA cho con nghe để tạo niềm yêu thích TA cho con như link dưới hoặc mở các file nghe của sách:

10,660 Comments

 1. Avatar
 2. Avatar
 3. Avatar
 4. Avatar
 5. Avatar
 6. Avatar
 7. Avatar
 8. Avatar
 9. Avatar
 10. Avatar
 11. Avatar
 12. Avatar
 13. Avatar
 14. Avatar
 15. Avatar
 16. Avatar
 17. Avatar
 18. Avatar
 19. Avatar
 20. Avatar
 21. Avatar
 22. Avatar
 23. Avatar
 24. Avatar
 25. Avatar
 26. Avatar
 27. Avatar
 28. Avatar
 29. Avatar
 30. Avatar
 31. Avatar
 32. Avatar
 33. Avatar
 34. Avatar
 35. Avatar
 36. Avatar
 37. Avatar
 38. Avatar
 39. Avatar
 40. Avatar
 41. Avatar
 42. Avatar
 43. Avatar
 44. Avatar
 45. Avatar
 46. Avatar
 47. Avatar
 48. Avatar
 49. Avatar
 50. Avatar
 51. Avatar
 52. Avatar
 53. Avatar
 54. Avatar
 55. Avatar
 56. Avatar
 57. Avatar
 58. Avatar
 59. Avatar
 60. Avatar
 61. Avatar
 62. Avatar
 63. Avatar
 64. Avatar
 65. Avatar
 66. Avatar
 67. Avatar