#Tuần11: Học từ vựng về cơ thể người Body

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH TUẦN 11
HỌC TỪ VỰNG VỀ CƠ THỂ NGƯỜI BODY
Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video
Câu hỏi tương tác với con: What is this? Đây là gì ? – This is …/ Đây là …
Mẹ mua thêm sách Từ điển hình ảnh về đố con
Buổi tối đọc sách cùng con: Razkid, Grapeseed, All board, Peter the cat, Brown Bear, Pippy and Elephant ( sách có video và file nghe học cùng nên mẹ ko cần phải dạy)
Lúc rảnh mẹ mở nhạc TA cho con nghe để tạo niềm yêu thích TA cho con như link dưới hoặc mở các file nghe của sách:

5,102 Comments

 1. Avatar
 2. Avatar
 3. Avatar
 4. Avatar
 5. Avatar
 6. Avatar
 7. Avatar
 8. Avatar
 9. Avatar
 10. Avatar
 11. Avatar
 12. Avatar
 13. Avatar
 14. Avatar
 15. Avatar
 16. Avatar
 17. Avatar
 18. Avatar
 19. Avatar
 20. Avatar
 21. Avatar
 22. Avatar
 23. Avatar
 24. Avatar
 25. Avatar
 26. Avatar
 27. Avatar
 28. Avatar
 29. Avatar
 30. Avatar
 31. Avatar
 32. Avatar
 33. Avatar
 34. Avatar
 35. Avatar
 36. Avatar
 37. Avatar
 38. Avatar
 39. Avatar
 40. Avatar
 41. Avatar
 42. Avatar
 43. Avatar
 44. Avatar
 45. Avatar
 46. Avatar
 47. Avatar
 48. Avatar
 49. Avatar
 50. Avatar
 51. Avatar
 52. Avatar
 53. Avatar
 54. Avatar
 55. Avatar
 56. Avatar
 57. Avatar
 58. Avatar
 59. Avatar
 60. Avatar
 61. Avatar
 62. Avatar
 63. Avatar
 64. Avatar
 65. Avatar
 66. Avatar
 67. Avatar
 68. Avatar
 69. Avatar
 70. Avatar
 71. Avatar
 72. Avatar
 73. Avatar
 74. Avatar
 75. Avatar
 76. Avatar
 77. Avatar
 78. Avatar
 79. Avatar
 80. Avatar
 81. Avatar
 82. Avatar
 83. Avatar
 84. Avatar
 85. Avatar
 86. Avatar
 87. Avatar
 88. Avatar
 89. Avatar
 90. Avatar
 91. Avatar
 92. Avatar
 93. Avatar
 94. Avatar
 95. Avatar
 96. Avatar
 97. Avatar
 98. Avatar
 99. Avatar
 100. Avatar
 101. Avatar
 102. Avatar
 103. Avatar
 104. Avatar
 105. Avatar
 106. Avatar
 107. Avatar
 108. Avatar